welkom op de beschikbaarheidskalender
De beschikbaarheidskalender is een initiatief van de Confessionele Vereniging (CV), waarin sinds 2013 het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) participeert.

Predikanten, kandidaten en andere voorgangers met PKN-preekbevoegdheid, die zich verbonden weten met de confessionele traditie binnen de PKN, uitgedragen en gestimuleerd door de CV en het CGB, wordt hiermee de gelegenheid gegeven zich beschikbaar te stellen om preekbeurten te vervullen.

Zoekende gemeenten kunnen dan op eenvoudige wijze zien of er een voorganger beschikbaar is. Van de zich beschikbaar stellende voorgangers wordt verwacht dat zij lid zijn van de CV of het CGB of hiermee sympathiseren.

Ook op deze wijze hoopt het bestuur van de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad gemeenten en voorgangers ten dienste te zijn.
Verder